Embalatges de fusta fets a mida
Caixa tancada
Referència F 1: 40x30x20
Caixes de fusta de pi Gallego sense polir. Es pot serigrafia o afegir nanses.
Caixa 3 làmines de 10 cm
Referència F 2: 50x34x32
Caixes de fusta de pi Gallego sense polir. Es pot serigrafia o afegir nanses.
Caixa 3 làmines de 7 cm
Referència F 3: 50x30x25
Caixes de fusta de pi Gallego sense polir. Es pot serigrafia o afegir nanses.
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Caixa peix
Referència F 4: 40x30x10
Caixes lots fusta de pi
Referència F 5
Decoració, caixes laminades i tapades
Referència F 6: 50x30x30
Caixa 2 làmines de 14 cm
Referència F 7: 50x30x30
Caixes de fusta de pi Gallego sense polir. Es pot serigrafia o afegir nanses.
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Caixes de cervesa
Muntatges per botigues
Muntatges per botigues
Muntatges per botigues
Expositor per pa.
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Caixes per emmagatzemar
Muntatges fires
Muntatges fires amb palets
Decoració amb palets.
Muntatges fires amb palets
Decoració amb palets.
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Caixes decoració
Mobiliari amb embalatges
Armari.
Safata
Baguls fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Mobiliari amb embalatges
Estanteries
Mobiliari
Mobiliari
Fires artesanals
Embalatges de fusta fets a mida
Embalatges de fusta fets a mida
Decoració
Escenografies
Decoració
Pérgola